Naslov Autor(i) Jezik
Elektronički sklopovi Marijan Bačić
Hrvatski
Osnove elektrotehnike Marijan Bačić
Hrvatski